ขอบคุณคุณอู๋ วาไรตี้ โค่ย เปิดบ่อพาชมปลาคาร์ฟ สวยๆ ให่ทีมงาน JPD ได้ชม ใครอยู่แถวบางบอนสาม ต้องมาให้ได้ครับ

ขอบคุณคุณอู๋ วาไรตี้ โค่ย เปิดบ่อพาชมปลาคาร์ฟ สวยๆ ให่ทีมงาน JPD ได้ชม ใครอยู่แถวบางบอนสาม ต้องมาให้ได้ครับ

ขอบคุณคุณอู๋ วาไรตี้ โค่ย เปิดบ่อพาชมปลาคาร์ฟ สวยๆ ให่ทีมงาน JPD ได้ชม ใครอยู่แถวบางบอนสาม ต้องมาให้ได้ครับ
Variety Koi Farm visited 19 July 2018.
Lot of unique koi available. Thank you for your choosing JPD and introducing nice koi to us.